Работен график на д-р Станимир Качешмаров

МЦ Кристал бул. Ал. Стамболийски 239

Амбулаторни прегледи:
Четни дати - от 08:00 до 13:00 часа.
Нечетни дати - от 14:00 до 19:00 часа.

Потвърди

След успешно запазване на час, системата ще Ви върне на заглавната страница и ако сте посочили имейл ще получите потвърждение за избрания час.