Дейности

Кратко описание на дейностите и услугите, който се осъществяват  от ОПЛ.

Дейности заплащани от НЗОК

Националната здравноосигурителна каса изготвя и заплаща на ОПЛ за пакет от здравни дейности и услуги в полза на здравноосигурените лица (ЗОЛ). Този пакет от дейности е регламентиран в Наредба 9 от 2019 г.

01.

Диагностично-лечебна дейност

Първични и вторични прегледи за оценка на здравословното състояние на пациента, спешна помощ в рамките на лечебното заведение до идване на на екип на Спешна Помощ и др ...

02.

Диспансеризация


Това процес на продължително проследяване на лица с обществено значими хронични заболявания (хипертония, захарен диабет, инсулт, инфаркт и др.), наблюдавани от общопрактикуващ лекар.

03.

Профилактика на заболяванията

Планиране и извършване на профилактичните прегледи с цел превенция на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания - сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания и други.

04.

Частично или изцяло заплащане на лекарствени продукти за домашно лечение


Потребителска такса

 За всяко посещение пациентите заплащат на лекаря, потребителска такса определена с постановление на Министерския съвет в съответния размер:

2,90 лв.

за ЗОЛ над 18 г. 

1,00 лв.

за ЗОЛ с придобито право на пенсия.

0,00 лв.

Освободени от заплащане на потребителска такса са пациенти <18 г., пациенти с ТЕЛК > 71%, пациенти със заболявания вкючени в специален списък изготвен от НЗОК (Приложение 11). Този списък е поставен на видно место пред кабинета.
 
 

Дейности извън пакета заплащан от НЗОК

Дейностите и услугите, които са извън пакета осигурен от НЗОК, се заплащат от пацентите  по обявения в кабинета ценоразпис:

Медицинско за работа………………………..40 лв.

Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност), за която кандидатствуват, вписана в картата за предварителен медицински преглед.

Издава се от ОПЛ след направен преглед.

Необходими документи:
- Лична карта
- Данни за позицията
- Име и адрес на работодателя.
Препоръчително е да запазите час за посещение, това ще спести излишно чакане и струпване пред кабинета.

Медицинско за издаване/подновяване на щофьорска книжка (кат. В)……..40 лв.

Медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат. В се извършва от общопрактикуващ лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения.

Необходоми документи:
- Лична карта
* Ако лицето има издаден ТЕЛК, то е задължено да го предостави преди прегледа

Препоръчително е да запазите час за посещение, това ще спести излишно чакане и струпване пред кабинета.

Медицинско за встъпване в брак 40 лв.

Медицинското освидетелствуване на встъпващите в брак да се извършва от ОПЛ съгласно списъка на болестите, посочени в приложения № 1, 2 и 3. Освидетелствуващият лекар е длъжен да събере най-подробни данни за встъпващия в брак от наличната медицинска документация. След издавне на медицинското то е валидно 30 дни. Това е валидно и за двамата партньори.

Издава се от ОПЛ след направен преглед.

Необходими документи:
- Лична карта
- Предварително направено (до 30 дни) изследване за сифилис.

Препоръчително е да запазите час за посещение, това ще спести излишно чакане и струпване пред кабинета.

Издаване/заверяване на лична здравна книжка……..40 лв.

Медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат. В се извършва от общопрактикуващ лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения.

Необходоми документи:
- Лична карта
* Ако лицето има издаден ТЕЛК, то е задължено да го предостави преди прегледа

Препоръчително е да запазите час за посещение, това ще спести излишно чакане и струпване пред кабинета.