NEXT gen GP

д-р Станимир Качешмаров

Индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ от ново поколение. 

Стремежът ни е да съчетаем висококачествена медицинска помощ и ползите от дигиталните технологии.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

д-р Качешмаров разкрива втори кабинет за прегледи и профилактика! 

Кабинетът се намира на ул. Зайчар 117 в  МЦ “Света Троица”  кабинет 1 (до метро станация Константин Величков).

Когато записвате час за посещение, моля да обръщате внимание кой кабинет избирате!

ВАШИЯТ ИЗБОР ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР В СОФИЯ

Този избор е важен, защото най-често, това е първата точка на контакт за пациентите, които се чувстват болни или имат някакъв здравословен проблем.

В медицинската професия общопрактикуващият лекар (ОПЛ/GP) е лекар, който лекува остри и хронични заболявания, осигурява превантивни грижи и здравно образование за заболяванията на пациента. Техните задължения не се ограничават до определени органи и системи на тялото като имат специални умения за лечение на хора с множество здравословни проблеми. Те са обучени да лекуват пациенти от всякаква възраст и пол. 

Общопрактикуващият лекари (ОПЛ/GPs) лекува всички често срещани медицински състояния и насочват пациентите към болници за планово/спешно лечение или към специализирани центрове за извънболнично лечение и консултация.

 Те се фокусират върху здравето на целия човек, съчетавайки физически, психологически и социални аспекти на грижите.

 

01.

Първоначален избор на ОПЛ

Здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) на територията на цялата страна.

Първоначален избор на ОПЛ може да се осъществи по всяко време – със съответния регистрационен формуляр.

 Изборът на лицата е личен.

 

 

02.

Смяна на вече избран ОПЛ

Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да променят избора си на общопрактикуващ лекар. Необходимият за целта формуляр за постоянен избор на общопрактикуващ лекар може да се изтегли и от сайта на НЗОК.

 

 

 

 

03.

Работен график на д-р Станимир Качешмаров

На четна дата: от 08:00 до 13:00

На нечетна дата: от 14:00 до 19:00

 

Желателно е при възможност да с запише час за посещение предварително, особено за посещения не по спешност.

Всички пациенти със спешни състояния ще бъдат приети и пргледани без нужда от предварително запазен час!

04.

Цени на услугите

0 +
Записани пациенти