Контакти

д-р Станимр Качешмаров

Адрес 1:

гр. София бул. Ал. Стамболийски 239 МЦ Кристал
Кабинет 4

Адрес :

гр. София ул. Зайчар 117 МЦ Света Троица
Кабинет 1

Телефон

+359 885 150 379

Имейл

s.kacheshmarovMD@gmail.com

Неотложна медицинска помощ

Пациентите записани в листата на д-р Станимир Качешмаров могат да се обръщат при необходимост от неотложна медицинска помощ към МЦ "Моето здраве" в делнични дни от 19:30 до 07;30. Събота, Неделя и национални празници - 0/24 часа.

Адрес: ул. Балканджи Йово 24
телефон: 0898 54 00 14

д-р Соня Качешмарова

Адрес 1:

гр. София бул. Ал. Стамболийски 239 МЦ Кристал
Кабинет 4

Телефон

+359 886 75 11 92

Имейл

s.kacheshmarovMD@gmail.com

Неотложна медицинска помощ

Пациентите записани в листата на д-р Соня Качешмарова могат да се обръщат при необходимост от неотложна медицинска помощ към ДКЦ "Света София-Люлин" в делнични дни от 19:30 до 07;30. Събота, Неделя и национални празници - 0/24 часа.

Адрес: ул. Балканджи Йово 24
телефон: 0898 54 00 14