pexels-miguel-á-padriñán-806427

Профилактични прегледи

Профилактичният преглед е медицинско изследване на здрави хора. То цели откриване на заболявания в ранен стадий, когато те все още не са предизвикали видими отклонения в състоянието на пациента.

Всеки здравноосигурено човек има право на един профилактичен преглед  всяка календарна година. Той се извършва от общопрактикуващия лекар.

Профилактичният преглед на здравноосигурените лица над 18 години включва: анамнеза и пълен обективен статус, ЕКГ, лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта и формиране на рискови групи. Обемът на изследванията е различен и зависи от възрастта и пола на всяко здравноосигурено лице. 

Обхват на профилактичния преглед

20-30

години

Преглед – обхват и периодичност

 1. Анамнеза и подробен статус.
 2. Изчислеване на индекс на телесна маса.
 3. Оценка на психичен статус.
 4. Зрителна острота.
 5. Измерване на артериално налягане.
 6. ЕКГ.
 7. Изследване на урина с тест лента.
ЕЖЕГОДНО

Изследвания – обхват и периодичност

 1. ПКК (кръвна картина)
 2. АСАТ
 3. АЛАТ
 4.  Креатинин
 5. Урина (химично изследване и седимент)
 6. Пикочна киселина 
 НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

Консултативни прегледи

При необходимост и преценка от ОПЛ.

 

30-40

години

Преглед – обхват и периодинчост

 1. Анамнеза и подробен статус.
 2. Изчислеване на индекс на телесна маса.
 3. Оценка на психичен статус.
 4. Зрителна острота.
 5. Измерване на артериално налягане.
 6. ЕКГ.
 7. Изследване на урина с тест лента.
Обучение за мануално самоиследване на млечните жлези.
ЕЖЕГОДНО

Изследвания – обхват  и периодичност

 1. ПКК (кръвна картина)
 2. АСАТ
 3. АЛАТ
 4.  Креатинин
 5. Урина (химично изследване и седимент)
 6. Пикочна киселина 

НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

Ехографско изследване на млечни жлези.

 НА ВСЕКИ 2 ГОДИНИ

Профилактично изследване на цитонамазка (PAP test).

 ЕЖЕГОДНО*

Консултативни прегледи

Гинекологичен статус, с вземане и изпращане на материал за профилактично изследване на цитонамазка 

ЕЖЕГОДНО*

 

Други консултативни прегледи – при необходомост и преценка от ОПЛ.

40-50

години

Преглед – обхват и периодинчост

 1. Анамнеза и подробен статус.
 2. Изчислеване на индекс на телесна маса.
 3. Оценка на психичен статус.
 4. Зрителна острота.
 5. Измерване на артериално налягане.
 6. ЕКГ.
 7. Изследване на урина с тест лента.
Обучение за мануално самоиследване на млечните жлези.
ЕЖЕГОДНО

Изследвания – обхват  и периодичност

 1. ПКК (кръвна картина)
 2. АСАТ
 3. АЛАТ
 4.  Креатинин
 5. Урина (химично изследване и седимент)
 6. Пикочна киселина 
 7. Изследване за хепапит “B” и хепатит “С” с бърз тест*  

НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

Ехографско изследване на млечни жлези.

 НА ВСЕКИ 2 ГОДИНИ

Консултативни прегледи

 

Консултативни прегледи – при необходомост и преценка от ОПЛ.

65 +

години

Преглед – обхват и периодинчост

 1. Анамнеза и подробен статус.
 2. Изчислеване на индекс на телесна маса.
 3. Оценка на психичен статус.
 4. Зрителна острота.
 5. Измерване на артериално налягане.
 6. ЕКГ.
 7. Изследване на урина с тест лента.
 8. Оценка на сърдечно-съдов риск по системата SCORE за лица без СС заболявания, ХБН, захарен диабет.
Обучение за мануално самоиследване на млечните жлези.
ЕЖЕГОДНO

Изследвания – обхват  и периодичност

 1. ПКК (кръвна картина)*
 2. Триглицериди** 
 3. Общ холестерол**
 4. HDL холестерол**
 5. LDL холестерол**

НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

Мамография на  млечни жлези – до нарършване на 69 г.

 НА ВСЕКИ 2 ГОДИНИ

Консултативни прегледи

 

Консултативни прегледи – при необходомост и преценка от ОПЛ.

20-40

години

Преглед – обхват и периодинчост

 1. Анамнеза и подробен статус.
 2. Изчислеване на индекс на телесна маса.
 3. Оценка на психичен статус.
 4. Зрителна острота.
 5. Измерване на артериално налягане.
 6. ЕКГ.
 7. Изследване на урина с тест лента.
ЕЖЕГОДНO

Изследвания – обхват  и периодичност

 1. ПКК (кръвна картина)
 2. АСАТ
 3. АЛАТ
 4.  Креатинин
 5. Урина (химично изследване и седимент)
 6. Пикочна киселина  

НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

Консултативни прегледи

 

Консултативни прегледи – при необходомост и преценка от ОПЛ.

40-65

години

Преглед – обхват и периодинчост

 1. Анамнеза и подробен статус.
 2. Изчислеване на индекс на телесна маса.
 3. Оценка на психичен статус.
 4. Зрителна острота.
 5. Измерване на артериално налягане.
 6. ЕКГ.
 7. Изследване на урина с тест лента.
 8. Оценка на сърдечно-съдов риск по системата SCORE за лица без СС заболявания, ХБН, захарен диабет.
 
ЕЖЕГОДНO

Изследвания – обхват  и периодичност

 1. ПКК (кръвна картина)
 2. АСАТ
 3. АЛАТ
 4.  Креатинин
 5. Урина (химично изследване и седимент)
 6. Пикочна киселина 
 7. Изследване за хепапит “B” и хепатит “С” с бърз тест*
 8. Триглицериди** 
 9. Общ холестерол**
 10. HDL холестерол**
 11. LDL холестерол**

НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

 

Консултативни прегледи

 

Консултативни прегледи – при необходомост и преценка от ОПЛ.

50-65

години

Преглед – обхват и периодинчост

 1. Анамнеза и подробен статус.
 2. Изчислеване на индекс на телесна маса.
 3. Оценка на психичен статус.
 4. Зрителна острота.
 5. Измерване на артериално налягане.
 6. ЕКГ.
 7. Изследване на урина с тест лента.
 8. Оценка на сърдечно-съдов риск по системата SCORE за лица без СС заболявания, ХБН, захарен диабет.
 
ЕЖЕГОДНO

Изследвания – обхват  и периодичност

 1. ПКК (кръвна картина)
 2. АСАТ
 3. АЛАТ
 4.  Креатинин
 5. Урина (химично изследване и седимент)
 6. Пикочна киселина 
 7. Изследване за хепапит “B” и хепатит “С” с бърз тест*
 8. Триглицериди** 
 9. Общ холестерол**
 10. HDL холестерол**
 11. LDL холестерол**

НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

 Изследване на PSA – общ и свободен за профилатника на рак на простата.

НА ВСЕКИ 2 ГОДИНИ

Консултативни прегледи

 

Консултативни прегледи – при необходомост и преценка от ОПЛ.

65 +

години

Преглед – обхват и периодинчост

 1. Анамнеза и подробен статус.
 2. Изчислеване на индекс на телесна маса.
 3. Оценка на психичен статус.
 4. Зрителна острота.
 5. Измерване на артериално налягане.
 6. ЕКГ.
 7. Изследване на урина с тест лента.
 8. Оценка на сърдечно-съдов риск по системата SCORE за лица без СС заболявания, ХБН, захарен диабет.
 
ЕЖЕГОДНO

Изследвания – обхват  и периодичност

 1. ПКК (кръвна картина)
 2. Триглицериди** 
 3. Общ холестерол**
 4. HDL холестерол**
 5. LDL холестерол**

НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

 Изследване на PSA – общ и свободен за профилатника на рак на простата.

НА ВСЕКИ 2 ГОДИНИ

Консултативни прегледи

 

Консултативни прегледи – при необходомост и преценка от ОПЛ.